ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
SAMCO
1.49 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
404,390
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
599,460
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.48 - 1.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.48 / 26,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.49 / 38,100
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.37 - 2.48