ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
SAMCO
1.61 THB
-0.01 (-0.62%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
25,498
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.60 - 1.64
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.61 / 400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.62 / 300
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.54 - 1.83