ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
SAMCO
1.26 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,921,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,680,643
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.24 - 1.29
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.26 / 9,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.27 / 153,400
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.08 - 1.79