ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
SAMCO
1.18 THB
-0.01 (-0.84%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,067,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,269,265
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.18 - 1.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.18 / 628,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.19 / 67,800
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.08 - 1.65