ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
SAMCO
1.66 THB
+0.02 (1.22%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
483,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
801,194
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.64 - 1.66
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.65 / 1,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.66 / 24,800
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.54 - 2.48