ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
SAMCO
1.17 THB
-0.01 (-0.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,067
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.17 - 1.18
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.17 / 36,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.18 / 31,700
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.08 - 1.79