ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
SAMCO
1.66 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
56,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
95,006
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.66 - 1.68
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.66 / 66,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.68 / 9,100
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.54 - 2.02